Propozicije međunarodnog Novogodišnjeg rukometnog turnira “Terme Čatež – 2014”

 

  1. Pravo nastupa imaju igrači predviđenog godišta, i mlađi, koji moraju posedovati jedan lični važeći dokument (pasoš, tak. knjižica, tak.karton…), da bi organizator, po potrebi, mogao izvršiti njihovu identifikaciju. Igrači moraju imati važeći lekarski pregled za nastup, za čiju ispravnost je isključivo odgovorno rukovodstvo ekipe učesnika Turnira.
  2. Sve utakmice igraju se u navedenim salama, po utvrđenoj satnici, u trajanju kako je organizator predvideo.
  3. U slučaju prijave više ekipa iz istog kluba, mesta ili države, organizator dirigovanim žrebom određuje sastave grupa i takmičarske brojeve ekipa, vodeći pri tome računa o njihovom kvalitetu, udaljenosti, itd.
  4. Ekipe se za plasman takmiče po «jednostrukom bod sistemu» ili «skraćenom kup – sistemu», i važećim propozicijama RSS za te oblike takmičenja.
  5. U «kup – sistemu», u slučaju da se utakmica u regularnom trajanju završi bez pobednika, odmah se pristupa naizmeničnom izvođenju po tri sedmerca, i po potrebi dalje po jedan sedmerac, sve do konačne pobede jedne ekipe.
  6. Sve utakmice igraju se po važećim Pravilima igre EHF.
  7. Svaka ekipa ima pravo na jedan ekipni T A od 30 sec u poluvremenu, dok je kod isključenja-DK vremenska kazna u trajanju od 1 min. Tajm aut se najavljuje kod zapisničkog stola.
  8. Ekipe su dužne da se maksimalno pridržavaju dobijene satnice Turnira, i moraju najkasnije 30 min pre početka svoje utakmice da prijave, kod zapisničkog stola, potpun sastav (sportski radnik, trener, igrači sa brojem dresa, i boju opreme u kojoj će nastupiti).
  9. Ukoliko ekipa ne dođzakazani termin za igranje utakmice ista ćse registrovati službenim rezultatom 5:0 (zbog zauzetosti sala nema termina za drugi termin ili novu utakmicu). 
  10. Svaka ekipa mora raspolagati sa dva kompleta raznobojne opreme, a utakmice se igraju loptama ekipa, propisanim za određeno godište.
  11. Na utakmici mogu nastupiti svi prijavljeni igrači u predviđenom uzrastu iz tog, ili nekog drugog kluba koji u tom uzrastu ne nastupa na Turniru. Jedan igrač na Turniru može nastupati samo za jednu ekipu u istom godištu.
  12. Utakmica počinje, bez izlaska ekipa na centar (osim kod finalnih utakmica), početnim bacanjem prvo imenovane ekipe sa izabranom loptom od strane sudija. Utakmica počinje bez zagrevanja ekipa na igralištu. Svako namerno i ne odgovorno odugovlačenje početka utakmice, kao i tokom njenog trajanja od jedne ekipe, neće se tolerisati, i računaće se u vreme trajanja igre.
  13. Kod diskvalifikacije, (osim tri vremenska isključenja), ili isključenja do kraja trajanja igre, sledi automatska suspenzija sve do početka naredne utakmice ekipe iz koje je suspendovano lice, a odluku o njegovoj kazni donosi Takmičarska komisija Turnira, koja je i konačna.
  14. U slučaju težeg ispada i narušavanja regularnosti igre, ili samog Turnira, od strane igrača, zvaničnih lica rukovodstva ekipe, ili njihovih navijača, organizator zadržava pravo isključenja te ekipe (pojedinca) iz daljeg učešća na Turniru, i o tome će obavestiti nadležne službene organe, kao i sportske (rukometne) organe i saveze.
  15. Ukoliko neka od ekipa ne ispuni svoje obaveze prema organizatoru do početka Turnira (svoje prve utakmice), na prethodno ugovoren način, ista neće moći da nastupi na Turniru, odnosno biće isključena iz učešća.
  16. Organizator će po završetku poslednje finalne utakmice proglasiti zvaničan plasman ekipa po kategorijama, najuspešnije pojedince (igrač, golman, asistent), MVP igrača Turnira, trenera, kao i ekipu sa najvećim brojem učesnika na Turniru.

   

  Po završetku utakmica koje se igraju za 1 i 2 mesto na Turniru, treneri će proglasiti najboljeg pojedinca u suparničkoj ekipi kojima će od strane organizatora biti dodeljena posebna priznanja.

  ”E L A N”  –  ZVANIČNE   LOPTE   TURNIRA